Đề thi định kỳ lần 1 Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT chuyên Bắc Ninh

Nhằm hỗ trợ các em trong quá trình tìm kiếm tài liệu và đề thi, THI247.com giới thiệu đến toàn thể các em học sinh khối 10 đề thi định kỳ lần 1 Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019 do trường THPT chuyên Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) biên soạn và tổ chức thi, đề gồm 3 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có hướng dẫn làm bài. Hy vọng thông qua việc tham khảo đề thi này, các em sẽ nắm được cấu trúc đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 10 để có sự ôn tập và chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tương tự ở trường.

Trích dẫn đề thi định kỳ lần 1 Tiếng Anh 10 năm học 2018 – 2019 trường THPT chuyên Bắc Ninh:
+ Find and correct the mistake in the following sentences. There is one mistake in each sentence.
1. The film star, with his friends, are going to the party tonight.
2. I knew his name because we’d ready met each other.
3. Unlike another department stores, this one does not open on Sundays.
4. Several people, their voices could be clearly heard, were waiting outside.
5. Of the millions of stars in the galaxy, how much are suitable for life?
+ Choose the word whose stress pattern is different from the others.
A. celebration. B. congratulate.
C. activity. D. considerate.
+ The Beatles stopped their live performances because ____.
A. they had earned enough money.
B. they did not want to work with each other
C. they spent more time writing their own songs.
D. they were afraid of being hurt by fans.

[ads]


Tải tài liệu