Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 lần 1 môn Lịch sử sở GDKHCN Bạc Liêu

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 lần 1 môn Lịch sử sở GDKHCN Bạc Liêu.

Câu 1: Chiều ngày 16-8-1945, theo lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, một đội giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào về giải phóng thị xã A. Lào Cai. B. Tuyên Quang. C. Thái Nguyên. D. Cao Bằng. Câu 2: Đâu là điều kiện quyết định sự bùng nổ và làm nên thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) ở miền Nam Việt Nam? A. Do chính sách khủng bố, đàn áp dã man của chính quyền Mĩ – Diệm. B. Mĩ – Diệm phá hoại Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương. C. Mĩ – Diệm thi hành Luật 10/59, công khai chém giết cán bộ và đồng bào yêu nước. D. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Câu 3: Nội dung nào không phải là ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ?
A. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương. B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trên phạm vi cả nước. C. Đập tan kế hoạch Nava và mọi ý đồ của Pháp – Mĩ. D. Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Pháp. Câu 4: Sau thất bại Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” Mĩ đã A. đề ra kế hoạch Giôn Xơn- Mắc namara. B. đề ra chiến tranh đơn phương. C. đề ra chiến tranh đặc biệt. D. đề ra chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Câu 5: Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Đông Dương trong những năm 1936-1939 là A. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. B. độc lập dân tôc và ruộng đất dân cày. C. tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình. D. bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới.
Câu 6: Trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình thế giới? A. Liên Xô. B. Pháp. C. Anh. D. Mĩ. Câu 7: Trong phong trào giải phóng dân tộc và bảo vệ độc lập, Mĩ Latinh trở thành “Lục địa bùng cháy” từ sau A. phong trào đấu tranh vũ trang chống chế độ độc tài ở Nicaragoa (1979). B. cuộc tấn công trại lính Môn ca đa (26/ 7/ 1953). C. thắng lợi của cách mạng Cuba (1/1/1959) nước Cộng hòa Cuba ra đời. D. phong trào đấu tranh của nhân dân Panama đòi thu hồi chủ quyền kênh đào (1964). Câu 8: Nội dung nào không thuộc cuộc kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1858 đến 1867 ?
A. Pháp tiến hành khai thác thuốc địa lần thứ nhất. B. Pháp đánh chiếm thành Gia Định. C. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp bước đầu thất bại. D. Pháp- Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng. Câu 9: Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ – Tĩnh là A. Làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn Việt Nam. B. Để lại nhiều bài học sáng tạo cho Cách mạng tháng Tám năm 1945. C. Đánh bại hoàn toàn thực dân Pháp và phong kiến tay sai. D. Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng. Câu 10: Sự kiện nào diễn ra trong chiến dịch Việt Bắc? A. Năm 1953, Pháp đề ra kế hoạch Nava. B. Pháp buộc chuyển sang đánh lâu dài với ta. C. Năm 1949, được sự đồng ý của Mĩ đã đề ra kế hoạch Rơve. D. Năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ tátxinhi.

[ads]