Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Trung Quốc)

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí lớp 11 chủ đề: Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Trung Quốc).

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Trung Quốc.
+ Hiểu và phân tích được đặc điểm phát triển kinh tế, một số ngành kinh tế chủ chốt và vị thế của nền kinh tế Trung Quốc trên thế giới, phân tích được nguyên nhân phát triển kinh tế.
+ Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.
+ Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.
+ Giải thích được sự phân bố của kinh tế Trung Quốc, sự tập trung các đặc khu kinh tế tại vùng duyên hải.
+ Hiểu và trình bày được quan hệ đa dạng giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Kĩ năng:
+ Sử dụng bản đồ để nhận biết và trình bày sự khác biệt về tự nhiên, sự phân bố dân cư và kinh tế giữa miền Đông và miền Tây của Trung Quốc.
+ Phân tích các số liệu, tư liệu về thành tựu phát triển kinh tế của Trung Quốc.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN LUYỆN

[ads]