Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Hợp chủng quốc Hoa Kì

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí lớp 11 chủ đề: Hợp chủng quốc Hoa Kì.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Hoa Kì.
+ Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.
+ Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.
+ Trình bày và giải thích được đặc điểm kinh tế – xã hội của Hoa Kì, vai trò của một số ngành kinh tế chủ chốt, sự chuyển dịch cơ cấu ngành và sự phân hóa lãnh thổ của nền kinh tế Hoa Kì.
Kĩ năng:
+ Phân tích số liệu, tư liệu về đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế Hoa Kì, so sánh sự khác biệt giữa các vùng.
+ Sử dụng bản đồ Hoa Kì để phân tích đặc điểm địa hình và sự phân bố khoáng sản, dân cư, các ngành kinh tế và các vùng kinh tế.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN LUYỆN

[ads]