Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm dân cư Ô-xtrây-li-a

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí lớp 11 chủ đề: dân cư Ô-xtrây-li-a.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Hiểu biết thêm về dân số Ô-xtrây-li-a.
Kĩ năng:
+ Phân tích lược đồ, bảng số liệu, xử lí các thông tin cho sẵn.
+ Kĩ năng lập dàn ý đại cương và chi tiết cho một bài báo cáo.
+ Kĩ năng trình bày một vấn đề trong khoảng thời gian ngắn.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
DÂN CƯ Ô-XTRÂY-LI-A 1. Gia tăng dân số a. Chỉ số về dân cư, tôn giáo – Dân cư: + 95%: nguồn gốc châu Âu. + 4%: nguồn gốc châu Á. + 1%: thổ dân, dân cư đảo. – Tôn giáo: + 26%: Công giáo Anh. + 26%: Thiên Chúa giáo. + 24%: các nhóm Cơ đốc giáo khác. + 24%: các tôn giáo khác (Hồi giáo, Do Thái, Phật Giáo). – Dân số: 20,4 triệu người (2005), 23,9 triệu người (2015). Chủ yếu là dân nhập cư. Trước 1973, chủ yếu là người da trắng, sau 1973 chủ yếu là người châu Á.
b. Số dân Ô-xtrây-li-a qua một số năm Năm 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Số dân (triệu người) 16,1 18,1 19,2 20,4 22,2 23,9 2. Chất lượng dân cư – Trình độ học vấn cao, tỉ lệ phổ cập giáo dục hàng đầu thế giới, chỉ số HDI thứ ba thế giới (năm 2003) – Trình độ công nghệ thông tin cao nhất khu vực, một trong 10 nước hàng đầu thế giới về lao động kĩ thuật cao. – Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế (%): Năm 1985 1995 2000 2005 2010 2013 Khu vực I 4,0 3,2 3,7 3,9 3,4 2,8 Khu vực II 34,8 26,3 25,6 23,1 23,0 22,4 Khu vực III 61,2 70,5 70,7 73,0 73,6 74,8.
II. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN LUYỆN

[ads]