Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí lớp 11 chủ đề: sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Trình bày được sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước: phát triển, đang phát triển, nước công nghiệp mới (NIC).
+ Trình bày được đặc điểm nổi bật của cách mạng khoa học và công nghệ.
+ Phân tích được tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế.
Kĩ năng:
+ Xác định được sự phân bố các nhóm nước trên bản đồ.
+ Phân tích biểu đồ, bảng số liệu để thấy được sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
SỰ PHÂN CHIA THÀNH CÁC NHÓM NƯỚC 1. Tiêu chí phân loại – Thu nhập bình quân đầu người (GDP/người). – Đầu tư nước ngoài (FDI). – Chỉ số phát triển con người (HDI). 2. Phân loại nhóm nước – Các nước phát triển: + GDP/ người cao. + FDI nhiều. + Chỉ số HDI cao. – Các nước đang phát triển: + GDP/ người thấp. + Nợ nước ngoài nhiều. + Chỉ số HDI thấp. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 1. Các nước phát triển – GDP/ người cao. – Khu vực III cao, khu vực I thấp.
Tuổi thọ trung bình cao. – Chỉ số HDI cao. 2. Các nước đang phát triển – GDP/ người thấp. – Khu vực I cao, khu vực II và III thấp. – Tuổi thọ trung bình thấp. – Chỉ số HDI thấp. CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI 1. Thời gian: diễn ra từ cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI. 2. Biểu hiện: xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao với 4 ngành công nghệ trụ cột. 3. Tác động: xuất hiện nhiều ngành mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế → nền kinh tế tri thức.
II. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN LUYỆN

[ads]