Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Liên bang Nga

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí lớp 11 chủ đề: Liên bang Nga.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Trình bày được vị trí địa lí và lãnh thổ, đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế Liên bang Nga.
+ Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế Liên bang Nga.
+ Trình bày và giải thích được tình hình phát triển kinh tế của Liên bang Nga.
+ Hiểu và trình bày được quan hệ đa dạng giữa Liên bang Nga và Việt Nam.
Kĩ năng:
+ Sử dụng bản đồ để nhận biết và phân tích đặc điểm tự nhiên, phân bố dân cư, một số ngành và vùng kinh tế của Liên bang Nga.
+ Phân tích số liệu, tư liệu về biến động dân cư về tình hình phát triển kinh tế của Liên bang Nga.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN LUYỆN

[ads]