Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm một số vấn đề của châu lục và khu vực

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí lớp 11 chủ đề: một số vấn đề của châu lục và khu vực.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Trình bày được tiềm năng phát triển kinh tế của các nước ở châu Phi và một số vấn đề cần giải quyết để phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia ở châu Phi.
+ Trình bày được đặc điểm tự nhiên, dân cư xã hội của Mĩ La tinh. Một số vấn đề Mĩ La tinh cần giải quyết để phát triển kinh tế – xã hội.
+ Trình bày và giải thích được một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và Trung Á.
Kĩ năng:
+ Phân tích số liệu, tư liệu, bảng số liệu về một số vấn đề kinh tế – xã hội của châu Phi, Mĩ La tinh, khu vực Tây Nam Á và Trung Á.
+ Sử dụng bản đồ thế giới để xác định được vị trí các khu vực và phân tích ý nghĩa vị trí địa lí của các khu vực Trung Á và Tây Nam Á.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN LUYỆN

[ads]