Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Nhật Bản

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí lớp 11 chủ đề: Nhật Bản.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Nhật Bản.
+ Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới kinh tế.
+ Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.
+ Trình bày và giải thích được sự phát triển và phân bố của những ngành kinh tế chủ chốt.
+ Trình bày và giải thích được sự phân bố một số ngành sản xuất tại vùng kinh tế phát triển kinh tế ở đảo Hôn-su và Kiu-xiu.
Kĩ năng:
+ Sử dụng bản đồ để nhận biết và trình bày một số đặc điểm địa hình, tài nguyên khoáng sản, sự phân bố một số ngành công nghiệp, nông nghiệp của Nhật Bản.
+ Nhận xét các số liệu, tư liệu về thành tựu phát triển kinh tế của Nhật Bản.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN LUYỆN

[ads]