Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm khu vực Đông Nam Á

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí lớp 11 chủ đề: khu vực Đông Nam Á.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ khu vực Đông Nam Á.
+ Trình bày và giải thích được một số đặc điểm kinh tế của khu vực Đông Nam Á.
+ Phân tích được các đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của chúng tới phát triển kinh tế.
+ Trình bày đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.
+ Hiểu được mục tiêu của Hiệp hội các nước Đông Nam Á; cơ chế hoạt động, một số hợp tác cụ thể trong kinh tế, văn hóa; thành tựu và thách thức của các nước thành viên.
+ Hiểu được sự hợp tác đa dạng của Việt Nam với các nước trong ASEAN.
Kĩ năng:
+ Sử dụng bản đồ để nhận biết và trình bày được vị trí các nước thành viên, đặc điểm chung về địa hình, khoáng sản, phân bố một số ngành kinh tế của các nước ASEAN.
+ Nhận xét các số liệu, tư liệu về kết quả phát triển kinh tế của các nước ASEAN.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN LUYỆN

[ads]