Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Liên minh châu Âu (EU)

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí lớp 11 chủ đề: Liên minh châu Âu (EU).

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Trình bày được quá trình hình thành và phát triển của liên minh châu Âu (EU). Chứng minh được vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới.
+ Trình bày được nội dung và ý nghĩa của việc hình thành thị trường chung châu Âu và việc sử dụng đồng tiền Ơ-rô.
+ Trình bày được sự hợp tác trong sản xuất và dịch vụ. Nêu được khái niệm liên kết vùng châu Âu và trình bày được đặc điểm liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ.
Kĩ năng:
+ Phân tích số liệu, tư liệu để thấy được ý nghĩa của EU thống nhất, vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới.
+ Sử dụng bản đồ để nhận biết các nước thành viên EU, phân tích liên kết vùng ở châu Âu.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN LUYỆN

[ads]